Zamówienie towaru lub usługi
Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi,
przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo
zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), tj.
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub  niezbędność ich przetwarzania
do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy.

Rozmowa telefoniczna
W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas
gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim
celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie
uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw
związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Zgoda
W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przetwarzamy Pani/ Pana dane na postawie zgody i jedynie w celu, który
określamy prosząc o wyrażenia przez Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie
celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku gdy
celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest
konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je
przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania
umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z
wykonaniem umowy, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na
Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do
zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.
Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane
będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji
do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat. lub też do czasu
uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu.

Procedura składania i realizacji zamówień:

1. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz produkt, który spełnia Twoje oczekiwania.
Jeśli masz pytanie dotyczące zakupu roślin zapraszamy serdecznie do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Służymy pomocą oraz profesjonalnym doradztwem!

2. Jeżeli dokonałeś wyboru prosimy o złożenie zamówienia poprzez dostępny na naszej stronie adres e-mail: kontakt@exoticpalms.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu : +48782052099

3. Omówmy szczegóły odbioru rośliny lub transport.

Po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z transportem oraz terminu realizacji zamówienia prosimy o podanie nam adresu dostawy.

4. Ostatni krok – Metody płatności
Wpłać ustaloną cenę za produkt oraz transport na konto bankowe.

5. Odbiór
Po odbiorze osobistym lub kurierskim możesz już cieszyć się produktem naszej firmy.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę towaru jakim są żywe rośliny – nie udziela się na nie gwarancji jak również nie podlegają zwrotowi.

Exotic palms jako sprzedający żywy towar nie ma możliwości weryfikacji poprawności opieki kupujących nad roślinami.